El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica als llocs web següents:

Situació de compliment

Els llocs web són parcialment conformes amb el RD 1112/2018, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent

  1. Manca de conformitat amb el RD 1112/2018
   • Alguns continguts no textuals no tenen una alternativa textual, o l’alternativa textual existent no és la més adequada, que compleixi el mateix propòsit [requisit número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549 2019 Contingut no textual].
   • En algunes pàgines la informació, l’estructura i les relacions no poden ser determinades per programari o no tenen alternatives textuals [requisit número 9.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549 2019 Informació i relacions].
   • En alguns formularis, els camps d’entrada no tenen el propòsit de l’entrada identificat [requisit número 9.1.3.5 de la norma UNE-EN 301549 2019 Identificació de la finalitat de l’entrada].
   • Contrast de color insuficient en alguns textos o elements gràfics respecte al color de fons [requisit número 9.1.4.3 Contrast (mínim) i 9.1.4.11 Contrast no textual de la norma UNE-EN 301549 2019].
   • Hi ha alguns enllaços la finalitat dels quals no és prou clara [requisit número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549 2019, Finalitat dels enllaços (en context)].
   • Hi ha algunes etiquetes que formen part de la interfície d’usuari que inclou text o imatges de text el nom accessible del qual no conté el text que es mostra visualment [requisit número 9.2.5.3 de la norma UNE-EN 301549 2019 Inclusió de l’etiqueta en el nom].
   • Hi ha errors en el codi que n’impedeixen el processament correcte [requisit número 9.4.1.1 de la norma UNE-EN 301549 2019 Processament].
  2. Càrrega desproporcionada
   • No és aplicable.
  3. El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable.
   • Hi ha arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen tots els requisits d’accessibilitat.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

 • Aquesta declaració es va preparar el 9 de desembre de 2021.
 • El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació externa, duta a terme per CTIC, Centro Tecnológico.
 • Última revisió de la declaració: 9 de desembre de 2021.

Observacions i dades de contacte

Podeu efectuar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018), com ara:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part dels llocs web
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat dels llocs web

Podeu presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
 • Una sol licitud d’informació accessible relativa a:
  • continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018, segons el que estableix l’article 3, apartat 4;
  • continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat pel fet d’imposar una càrrega desproporcionada.

A través de les vies següents:

 • Enviant un missatge electrònic a accessibilitat@tarragona.cat.