El Patronat Municipal de Turisme de Tarragona s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic. Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web següent:

Situació de compliment

Els llocs web són parcialment conformes amb el RD 1112/2018, a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent

  1. Manca de conformitat amb el RD 1112/2018
   • Alguns continguts no textuals no tenen una alternativa textual, o l’alternativa textual existent no és la més adequada, que compleixi el mateix propòsit [requisit número 9.1.1.1 de la norma UNE-EN 301549 2019 Contingut no textual].
   • En algunes pàgines la informació, l’estructura i les relacions no poden ser determinades per programari o no tenen alternatives textuals [requisit número 9.1.3.1 de la norma UNE-EN 301549 2019 Informació i relacions].
   • En alguns formularis, els camps d’entrada no tenen el propòsit de l’entrada identificat [requisit número 9.1.3.5 de la norma UNE-EN 301549 2019 Identificació de la finalitat de l’entrada].
   • Contrast de color insuficient en alguns textos o elements gràfics respecte al color de fons [requisit número 9.1.4.3 Contrast (mínim) i 9.1.4.11 Contrast no textual de la norma UNE-EN 301549 2019].
   • Hi ha alguns enllaços la finalitat dels quals no és prou clara [requisit número 9.2.4.4 de la norma UNE-EN 301549 2019, Finalitat dels enllaços (en context)].
   • Hi ha algunes etiquetes que formen part de la interfície d’usuari que inclou text o imatges de text el nom accessible del qual no conté el text que es mostra visualment [requisit número 9.2.5.3 de la norma UNE-EN 301549 2019 Inclusió de l’etiqueta en el nom].
   • Hi ha errors en el codi que n’impedeixen el processament correcte [requisit número 9.4.1.1 de la norma UNE-EN 301549 2019 Processament].
  2. Càrrega desproporcionada
   • No és aplicable.
  3. El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable.
   • Hi ha arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixen tots els requisits d’accessibilitat.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

 • Aquesta declaració es va preparar el 9 de desembre de 2021.
 • El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació externa, duta a terme per CTIC, Centro Tecnológico.
 • Última revisió de la declaració: 9 de desembre de 2021.

Observacions i dades de contacte

Podeu efectuar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018), com ara:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part dels llocs web
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat dels llocs web

Ho podeu fer mitjançant l’adreça electrònica accessibilitat@tarragona.cat o trucant al telèfon 977 296 247.

Sol·licituds d’informació accessible i queixes

Podeu formular queixes relatives al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o sol·licitar la informació accessible relativa a continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reial Decret, segons el que estableix l’article 3, apartat 4, o continguts exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la sol·licitud d’informació accessible s’han de concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició, per tal de constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Accés a la sol·licitud d’informació i queixes.

Les comunicacions, queixes i sol·licituds d’informació accessible seran rebudes i tractades per la unitat responsable d’accessibilitat.

Procediment d’aplicació

Si, un cop formulada una sol·licitud d’informació accessible o una queixa, es dona algun d’aquests supòsits:

 • la sol·licitud o queixa ha estat desestimada,
 • no s’està d’acord amb la decisió adoptada,
 • la resposta no compleix els requisits que preveu l’article 12.5,
 • ha transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta,

 

podeu presentar una reclamació mitjançant l’enllaç següent: Reclamació sobre sol·licitud d’informació accessible o queixa.

Les reclamacions seran rebudes i tractades per la unitat responsable d’accessibilitat.

Contingut opcional

És objectiu de Patronat Municipal de Turisme de Tarragona posar tota la informació d’aquest portal a disposició dels ciutadans i ciutadanes per evitar l’exclusió, promoure l’accessibilitat i aconseguir la universalització de la informació. La finalitat és que les persones puguin navegar per les pàgines del portal sense trobar-hi dificultats d’accés.

Aquest portal web ha estat desenvolupat seguint la norma UNE-EN 301549:2019 – AA WCAG 2.1.

L’última revisió de l’accessibilitat s’ha fet al desembre de 2021.

El nostre treball i el nostre esforç van encaminats a seguir millorant de manera contínua l’accessibilitat d’aquest portal. És per això que us convidem que ens hi ajudeu enviant-nos els vostres comentaris i suggeriments.